Приказна

Вклучување на родовите аспекти за реформите поврзани со ЕУ во Северна Македонија

16 јуни 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

UN Women
Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива