Приказна

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА НУЛА ОТПАД: ПРЕСРЕДНУВАЊЕ КОН ОДРЖЛИВА ИДНИНА

28 март 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива