Преглед на активности како одговор на Ковид-19 (10.08.2020)

Агенциите, фондовите и програмите на Обединети Нации инвестираа значителни ресурси за поддршка на социо-економскиот одговор на Ковид-19.

Детални податоци се содржани во прикачениот документ.

Овде може да ја погледнете Рамката на Северна Македонија за одговор на состојбата со Ковид-19 од 30.07.2020 (CRF).

Овде може да го погледнете иницијалниот драфт на Планот на Северна Македонија за подготвеност и одговор на Ковид-19 од 10.04.2020 (CPRP).

Објавено од
ФАО
МОТ
ИОМ
UN Women
UN-Habitat
УНДП
УНЕЦЕ
УНЕП
УНХЦР
УНИЦЕФ
УНИДО
УНОДЦ
УНОПС
СЗО