Рамка на Северна Македонија за одговор на состојбата со Ковид-19 (30.07.2020)

Ова е Рамката на Северна Македонија за одговор на состојбата со Ковид-19 од 30.07.2020 (CRF).

Овде може да го погледнете иницијалниот драфт на Планот на Северна Македонија за подготвеност и одговор на Ковид-19 (CPRP).

Овде може да го погледнете Прегледот на активности како одговор на Ковид-19 од 10.08.2020.

Објавено од
ФАО
МОТ
ИОМ
UN Women
UN-Habitat
УНДП
УНЕЦЕ
УНЕП
УНХЦР
УНИЦЕФ
УНИДО
УНОДЦ
УНОПС
СЗО