Приказна

Заедничка акција за справување со КОВИД-19 во секторот храна и земјоделство. Согледувања од терен

21 октомври 2020
A farmer from Bitola is checking the corn crops before harvest
Фотографија: © FAO / UN RCO

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива