Fjalim

Editorial për Ditën Botërore të Mjedisit nga Koordinatorja e Përhershme e OKB-së në Maqedoninë e Veriut, Rosana Duxhak.

05 qershor 2023

Fjalim nga

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office