Говор

Изјава за Светскиот ден на животна средина од Постојаниот координатор на ОН во Северна Македонија, Росана Дуџак

05 јуни 2023

Говор од

RC

Росана Дуџак

RCO
Постојан координатор на Обединетите нации во Северна Македонија

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office