Приказна

Зголемување на климатската отпорност во македонското земјоделство преку квалитетно производство на семе

28 јануари 2022
Фотографија: © @FAO

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива