Приказна

Голем интерес за мобилните гинеколошки амбуланти

02 март 2022

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива