Приказна

СЗО и ОН промовираат употреба на дигитални технологии за подобрување на услугите за имунизација во Северна Македонија

03 март 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива