Приказна

Во Скопје министри за земјоделство и експерти од регионот дискутираат за најдобри практики и искуства во обновувањето на шумите

10 октомври 2023

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива