Приказна

УНФПА воведува дигитални решенија за сексуално образование во време кога училишните активности се одвиваат на интернет поради пандемијата со Ковид-19

07 април 2020
Наслов: Ирена Лозана и нејзиниот единаесетгодишен син Кан.
Фотографија: © Томислав Георгиев/УНФПА Северна Македонија

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива