Njoftimi për media

Puna e përbashkët si çelës kryesorë për rritjen e cilësisë së jetës për të gjithë njerëzit në Maqedoninë e Veriut

20 shkurt 2023

Përpjekjet e përbashkëta të Qeverisë, OKB-së dhe partnerëve janë thelbësore për arritjen e rezultateve të qëndrueshme që do të përmirësojnë cilësinë e jetës së të gjithë njerëzve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Ky ishte konkluzioni nga takimi i sotëm i Komitetit të Përbashkët Drejtues të Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve kombëtare, i cili iu përkushtua rishikimit të zbatimit të Kornizës së Bashkëpunimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2021-2025 OKB-Qeveri (SDCF).

Anëtarët e Komitetit të Përbashkët Drejtues diskutuan rezultatet vjetore të OKB-së për vitin 2022, mundësitë dhe sfidat me të cilat përballet vendi dhe miratuan planet e përbashkëta të punës për vitin 2023.

Vetëm me përpjekje të përbashkëta mund të mbrojmë njerëzimin dhe natyrën, veçanërisht nëse jemi të përkushtuar në arritjen e Agjendës 2030, në nivel kombëtar dhe global. Zbatimi i plotë i Kornizës së Bashkëpunimit për Zhvillim të Qëndrueshëm është rruga drejt arritjes së ndryshimeve për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, duke rezultuar me institucione më të mira ligjore, më efikase dhe më të përgjegjshme dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë”, tha Fatmire Isaki, zëvendësministre e Punëve të Jashtme.

SDCF është një dokument strategjik kyç që udhëzon punën e OKB-së në Maqedoninë e Veriut dhe përfaqëson ofertën kolektive të sistemit të zhvillimit të OKB-së për të mbështetur vendin në arritjen e qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm. Për të siguruar interesat dhe prioritetet e të gjithë qytetarëve, SDCF është zhvilluar përmes një procesi pjesëmarrës dhe konsultativ, duke filluar me analizën e kontekstit të zhvillimit të vendit, prioritizimin strategjik dhe funksionalizimin e tij përmes planeve vjetore të punës të enteve të OKB-së dhe palëve të interesuara.

Konteksti ka evoluar ndjeshëm që nga fillimi i SDCF-it në vitin 2020. KOVID-19 dhe ndikimi i tij i menjëhershëm dhe afatgjatë socio-ekonomik, i ndjekur nga krizat aktuale të energjisë, sigurisë ushqimore dhe financave – të gjitha të krijuara nga lufta në Ukrainë – kanë vendosur një tendosje të konsiderueshme për Qeverinë që të vazhdojë t'i japë prioritet proceseve të reformës dhe ndryshimeve strukturore, pasi hapësira fiskale po zvogëlohet dhe dobësitë po rriten”, thotë Rossana Duxhak, Koordinatore e Përhershme e OKB-së në Maqedoninë e Veriut. “Këshillat dhe mbështetja e synuar dhe e fokusuar e ekspertëve, e mbështetur nga fokusi për të mos lënë askënd pas do të mbetet kulmi kryesor i punës së OKB-së në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023 dhe më tej.

SDCF 2021-2025 pasqyron njëherit edhe lutjen e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për veprim të përshpejtuar në zbatimin e agjendës 2030 përmes një dekade veprimi.

 

Aleksandar Dimishkovski

Aleksandar Dimishkovski

RCO
Zyrtar për Komunikim dhe Avokim

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme