Reportazh

United Nations Country Team in North Macedonia discusses and commits full support for country’s strategic and development priorities

23 mars 2023

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme