Fjalim

Fjalim i Koordinatorit Rezident të OKB-së në Maqedoninë e Veriut, Rosana Duxhak

09 dhjetor 2022

Fjalim nga

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office