Fjalim

Statement by Ms. Rossana Dudziak, UN Resident Coordinator in North Macedonia

23 qershor 2021

Fjalim nga

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees