Reportazh

A world of 8 billion: 8 ways countries can manage demographic change successfully

11 korrik 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNFPA
United Nations Population Fund

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme