Приказна

8 милијарди луѓе во светот: 8 начини на кои државите можат успешно да ги управуваат демографските промени

11 јули 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива