Fjalim

Celebrating the 30th anniversary of North Macedonia’s entrance in the United Nations

07 prill 2023

Fjalim nga

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office