Говор

Celebrating the 30th anniversary of North Macedonia’s entrance in the United Nations

07 април 2023

Говор од

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office