Reportazh

UN organizes Drawing Contest to celebrate Human Rights

25 shtator 2023
an illustration containing a close-up of the tip of a pencil, for the drawing contest. The illustration also contains the Human Rights 75 logo and the logo of the UNCT North Macedonia

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme