Приказна

ОН организира натпревар во цртање за да ги прослави човековите права

25 септември 2023
an illustration containing a close-up of the tip of a pencil, for the drawing contest. The illustration also contains the Human Rights 75 logo and the logo of the UNCT North Macedonia

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива