Приказна

Главни предводници – младите во Северна Македонија го движат напредокот кон ЦОР

06 септември 2021
Наслов: Teo (left), Orhan (middle) and Boris (right) inspired young people in North Macedonia to be more active and to seek solutions to common issues that benefit everyone.
Фотографија: © UNRCO North Macedonia/Aleksandar Dimishkovski

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
УНДП
Програма за развој на Обединетите нации
Фонд за население на ОН
УНФПА
УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива