Приказна

Заедничкиот управен одбор ги одобри приоритетите за соработка помеѓу Република Северна Македонија и Обединетите нации за 2021 – 2025

03 јули 2020
A photo from the meeting of the joint steering committee
Фотографија: © RCO

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство
МОТ
Меѓународна организација на трудот
UN Women
Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women
UN-Habitat
Програма на ОН за живеалишта
УНДП
Програма за развој на Обединетите нации
УНЕЦЕ
Економска комисија на ОН за Европа
Фонд за население на ОН
УНФПА
УНХЦР
Канцеларија на висок комесаријат за бегалци на ОН
УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН
УНИДО
Организација за индустриски развој на ОН
СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива