Приказна

Владата и Обединетите нации потпишаа нова Рамка за соработка за одржлив развој 2021 – 2025

26 октомври 2020
Minister of Foreign Affairs Bujar Osmani and Rossana Dudziak, UN Resident Coordinator sign the new UN SDCF 2021 - 2025
Фотографија: © RCO

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство
МОТ
Меѓународна организација на трудот
ИОМ
Меѓународна организација за миграции
ОХЦХР
Канцеларија на висок комесаријат за човекови права
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women
UN-Habitat
Програма на ОН за живеалишта
УНДП
Програма за развој на Обединетите нации
УНЕЦЕ
Економска комисија на ОН за Европа
УНЕП
Програма за животна средина на ОН
УНЕСКО
Организација за образование, наука и култура на ОН
Фонд за население на ОН
УНФПА
УНХЦР
Канцеларија на висок комесаријат за бегалци на ОН
УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН
УНИДО
Организација за индустриски развој на ОН
УНОДЦ
Канцеларија за дрога и криминал на ОН
УНОПС
Канцеларија за услуги на проекти на ОН
СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива