Говор

Adding sustainability to every niche of our society

06 јули 2022

Говор од

RC

Росана Дуџак

RCO
Постојан координатор на Обединетите нации во Северна Македонија

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office