Говор

Изјава на г-а Росана Дуџак, Постојан координатор на ОН во Северна Македонија

23 јуни 2021

Говор од

RC

Росана Дуџак

RCO
Постојан координатор на Обединетите нации во Северна Македонија

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
УНХЦР
Канцеларија на висок комесаријат за бегалци на ОН