Публикација

Рамка за соработка за одржлив развој меѓу Република Северна Македонија и Обединетите нации 2021 - 2025 (oбновена)

02 декември 2021

Објавено од

ФАО
МОТ
ИОМ
ОХЦХР
RCO
UN Women
UN-Habitat
УНДП
УНЕЦЕ
УНЕП
УНЕСКО
Фонд за население на ОН
УНХЦР
УНИЦЕФ
УНИДО
УНОДЦ
УНОПС
СЗО
File type: PDF
Преземања: 488
File type: PDF
Преземања: 752
File type: PDF
Преземања: 542

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива