Публикација

Рамка за соработка за одржлив развој меѓу Република Северна Македонија и Обединетите нации 2021 - 2025

11 ноември 2020
Front page of the UN SDCF 2021 - 2025

Објавено од

ФАО
МОТ
ИОМ
ОХЦХР
RCO
UN Women
UN-Habitat
УНДП
УНЕЦЕ
УНЕП
УНЕСКО
Фонд за население на ОН
УНХЦР
УНИЦЕФ
УНИДО
УНОДЦ
УНОПС
СЗО
File type: PDF
Преземања: 3050
File type: PDF
Преземања: 1438
File type: PDF
Преземања: 2442

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива