Публикација

Годишен извештај за резултатите на Обединетите нации во Северна Македонија во 2020

10 мај 2021
A front page of the publication including a photo of a mother and her son playing while sitting on a bench

Објавено од

ФАО
ИАЕА
МОТ
ИОМ
ITU
ОХЦХР
RCO
UN Women
УНДП
УНИСДР
УНДСС
УНЕЦЕ
УНЕП
УНЕСКО
Фонд за население на ОН
УНХЦР
УНИЦЕФ
УНИДО
УНОДЦ
УНОПС
UNRWA
UNV
СЗО
File type: PDF
Преземања: 1621
File type: PDF
Преземања: 1826
File type: PDF
Преземања: 1936

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива